فاطمه پاکیاری
فاطمه پاکیاری
وكيل پايه يك سوئد ، فارغ التحصيل ازدانشگاه اوپسالا با سالها كار و تجربه درامورحقوقى مختلف . مدافع حقوق شما دردادگاههاى حقوقى وكيفرى و مراجع ادارى سوئد
سعید عطارزاده
سعید عطارزاده
وكيل پايه يك دادگسترى ايران ، مشاور وآناليزور در پرونده هاى حقوقى سوئد و ایران با بيش از٢٠ سال كار و تجربه در امور حقوقى وكيفرى

دوشنبه تا جمعه
18:00 - 9:00


575 10 515 8 (0) 0046
288 10 500 8 (0) 0046
 
92 00 45 735 (0) 0046
46 34 48 700 (0) 0046
93 44 94 761 (0) 0046
 

, Hagagatan 3
48 113 Stockholm

T- Odenplan

© ADVOKATBYRÅN PARS AB